PĻAVIŅU APVIENĪBĀ
Siltumenerģija (SE) (Sīkāk) Pēc faktiskā patēriņa (izdevumus dala uz apkurināmajām platībām, karstā ūdens patēriņu50,20 EUR/MWh + PVN
Ūdens uzsildīšana (tikai apkures periodā)2,99 EUR/m3 + PVN
Elektroenerģija (Sīkāk) Pēc faktiskā patēriņa (izdevumus dala uz dzīvokļu skaitu) 
Ūdensapgāde (ŪA) Pļaviņu apvienībā (Sīkāk) Pēc faktiskā patēriņa vai normām1,42 EUR/m3 + PVN
Kanalizācija – Pļaviņu apvienībā Pēc ūdens patēriņa2,36 EUR/m3 + PVN
Asenizācija (Sīkāk) daudzdzīvokļu mājām izdevumus dala uz īpašumu skaitu(1 mašīna = 3,6 m3)
33,71 EUR/3,6m3 + PVN
Atkritumu izvešana (Sīkāk)daudzdzīvokļu mājās ģimenes mājās(pēc faktiski izvestā daudzuma, dalot uz deklarēto personu skaitu)23,37 EUR (ar PVN) par m3 pēc faktiski izvestā daudzuma (minimālais tilpums 0,05 m3)
Pārvaldīšanas un uzkrājuma maksa (Sīkāk)Katrai mājai pēc sastādītās tāmes. Skatīt sīkāk.
Īres maksaAr 01.02.2016. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu ir:1. Labiekārtotam dzīvoklim – 0,12 EUR/m² mēnesī,2. Daļēji labiekārtotam dzīvoklim – 0,08 EUR/m² mēnesī,3. Dzīvoklim bez ērtībām – 0,04 EUR/m² mēnesī