Tarifi un izcenojumi

PĻAVIŅU APVIENĪBĀ
Siltumenerģija (SE) Pēc faktiskā patēriņa (izdevumus dala uz apkurināmajām platībām, karstā ūdens patēriņuSIKAK_SiltumenergijaLīdz 2024.gada 31.oktobrim – 81,35 EUR/MWh + PVN
no 2024.gada 1.novembra – 73,65 EUR/MWh + PVN
Ūdens uzsildīšana (tikai apkures periodā)2,99 EUR/m3 + PVN
Elektroenerģija Pēc faktiskā patēriņa (izdevumus dala uz dzīvokļu skaitu)SIKAK_Elektroenergija 
Ūdensapgāde (ŪA) Pļaviņu apvienībā Pēc faktiskā patēriņa vai normāmSIKAK_UdensapgadeNo 2023.gada 1.jūnija – 1,31 EUR/m3 + PVN
Kanalizācija – Pļaviņu apvienībā Pēc ūdens patēriņaNo 2023.gada 1. jūnija – 2,19 EUR/m3 + PVN
Asenizācija daudzdzīvokļu mājām izdevumus dala uz īpašumu skaituSIKAK_asenizacijas_un_nolejaku_izvesana     ( 1 mašīna = 3,6 m3 )
     45,54 EUR/3,6m3 + PVN
      
Pārvaldīšanas un uzkrājuma maksa2024.g._pārvaldīšanas_un_uzkrājuma_maksaKatrai mājai pēc sastādītās tāmes.
Īres maksaAr 01.02.2016. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu ir:
1. Labiekārtotam dzīvoklim               – 0,12 EUR/m² mēnesī,
2. Daļēji labiekārtotam dzīvoklim      – 0,08 EUR/m² mēnesī,
3. Dzīvoklim bez ērtībām                   – 0,04 EUR/m² mēnesī

Ar 01.01.2024. Pļaviņu pilsētā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu ir:
1. Labiekārtota dzīvojamā telpa                       – 0,21 EUR/m² mēnesī,
2. Daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa             – 0,15 EUR/m² mēnesī,
3. Dzīvojamā telpa bez ērtībām                       – 0,13 EUR/m² mēnesī
  
Ar 01.01.2024. Vietalvas pagastā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu ir:
1. Labiekārtota dzīvojamā telpa                       – 0,09 EUR/m² mēnesī,
2. Daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa             – 0,09 EUR/m² mēnesī,
3. Dzīvojamā telpa bez ērtībām                       – 0,08 EUR/m² mēnesī