Siltumenerģijas maksājumi

Publicēts: 11.12.2023.

SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” sniedz skaidrojumu par siltumenerģijas izmaksām 2023.gada novembrī. 2022./2023.gada apkures sezonā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktais centralizētās siltumapgādes tarifs bija 97,48 EUR/MWH.  Pēc piemērotā  valsts Atbalsta mājsaimniecībām, tarifs, saskaņā ar kuru par siltumu norēķinājās paši iedzīvotāji bija 82.74 EUR/MWH. 

2023./2024.gada apkures sezonā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktais centralizētās siltumapgādes tarifs ir 81.35 EUR/MWH, kas ir mazāk salīdzinot ar pagājušās apkures sezonas daļu, ko maksāja iedzīvotāji. Valsts atbalsts šogad netiek piemērots.

Katras dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš tiek uzskaitīts ar verificētiem siltumenerģijas skaitītājiem.

Siltumenerģijas patēriņu katrā dzīvojamā mājā ietekmē vairāki faktori, taču galvenais ietekmējošais faktors ir āra meteoroloģiskie laika apstākļi – gaisa temperatūra, pēc kuras tiek nodrošināts nepieciešamais siltumenerģijas apmērs, lai temperatūra dzīvojamās mājās atbilstu normatīvajos aktos noteiktajai.

Gribam vērst uzmanību, ka salīdzināt maksu par siltumenerģiju vienā periodā dažādās apkures sezonās nevajadzētu, jo tos ietekmējošie faktori, īpaši āra gaisa temperatūra, ir atšķirīgi.

Ņemot vērā rēķinu apmērus, iesakām izmantot iespēju vērsties Aizkraukles novada sociālajā dienestā iespējamā atbalsta saņemšanai. https://www.aizkraukle.lv/lv/strukturvieniba/socialas-palidzibas-nodala