SIA “Eco Baltia vide” klientiem Pļaviņās uzstādīti konteineri bioloģisko atkritumu šķirošanai

Sekojot aktualitātēm atkritumu šķirošanā, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” pēc pieprasījuma arī Pļaviņās uzstādījis konteinerus bioloģiskajiem atkritumiem un turpmāk nodrošinās dalītu to izvešanu.

Prakse liecina, ka aptuveni 40 % no nešķirotiem sadzīves atkritumiem veido tieši pārtikas atkritumi, tāpēc, tos sistemātiski atšķirojot, būtiski var samazināt nododamo sadzīves atkritumu apjomu un līdz ar to arī maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Turklāt no 2024. gada maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas ir zemāka un veido 60 % no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Jāņem vērā, ka no bioloģisko atkritumu šķirošanas ekonomiskais ieguvums būs, ja vienlaikus tiks samazināts sadzīves atkritumu izvešanas biežums un/ vai konteinera tilpums.

Lai bioloģiskie atkritumi būtu derīgi pārstrādei, būtiski ievērot pareizas šķirošanas pamatprincipus. Bioloģisko atkritumu konteineros drīkst likt:

Plašāka informācija par SIA “Eco Baltia vide” piedāvātajām atkritumu šķirošanas iespējām un citiem pakalpojumiem pieejama www.ecobaltiavide.lv, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz e-pastu plavinas@ecobaltiavide.lv.