Publicēts: 15.05.2023.
Paziņojam, ka no 2023.gada 1.jūnija stāsies spēkā noteiktie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:
 ūdensapgādes pakalpojumu tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa) 1,31 EUR/m 3
 kanalizācijas pakalpojumu tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa) 2,19 EUR/m 3