SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, reģ. nr. 48703000457, juridiskā adrese: Daugavas 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, 2022. gada 20. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” SPRK Nr. 1/7 no 14.04.2010.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Siltumenerģijas apgādes tarifs Pļaviņu pilsētā50.2097.8194.84 %
t.sk. siltumenerģijas ražošanas tarifs37.5474.6098.72 %
t.sk. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs10.1820.66102.95 %
t.sk. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs2.482.552.82 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1.novembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā un elektroenerģijas izmaksu palielināšanos. Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes tarifa projektu lietotājs var SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas ielā 43, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, darbdienās no plkst. 08.00 līdz 12.00 iepriekš sazinoties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ekonomisti Līgu Vaivodi, telefons 65133062. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, e-pasta adrese: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.