Paziņojums par tarifa projektu

Publicēts: 12.07.2023.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, vienotais reģistrācijas numurs LV48703000457, juridiskā adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”, un pamatojumu noteiktajiem  tarifiem. 
Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs 
(bez PVN) EUR/MWh
Noteiktais tarifs 
(bez PVN) EUR/MWh 
Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 
Tarifa projekts līdz 2024. gada 31. oktobrim   
Siltumenerģijas ražošana73.0458.52-19.88
Siltumenerģijas pārvade un sadale22.5219.77-12.21
Siltumenerģijas tirdzniecība3.063.060
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs)98.6281.35-17.51
Tarifa projekts no 2024. gada 01. novembra   
Siltumenerģijas ražošana66.5852.05-21.82
Siltumenerģijas pārvade un sadale21.2918.54-12.92
Siltumenerģijas tirdzniecība3.063.060
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs)90.9373.65-19
  
Noteiktie tarifi stāsies spēkā  2023. gada 01. septembrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).   
Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.  
No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022. gada 27. septembra lēmumu Nr. 180 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu, kas 2022. gada 30. septembrī tika publicēti oficiālajā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (2022. ; Nr. 190).  
Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā izmaksu samazināšanos.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar ekonomisti Līgu Vaivodi pa tālruni 65133062 vai e-pastu: liga.vaivode@online.lv  
Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.