07.11.2022

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2022.gada 27.septembrī ar Padomes lēmumu Nr.180 ( prot.Nr.40, 2.p.) apstiprināja jaunus SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniegtos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Pļaviņu pilsētā,
Aizkraukles novadā:

  1. No 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 30.aprīlim – siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa) 97,48 EUR/MWh
  2. No 2023.gada 1.maija līdz 2024.gada 31.oktobrim – siltumenerģijas apgādes
    pakalpojumu gala tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa) 98,62 EUR/MWh
  3. No 2024.gada 1.novembra – siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs (bez
    pievienotās vērtības nodokļa) 90,93 EUR/MWh