Publicēts: 25.04.2023.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, vienotais reģistrācijas numursLV48703000457, juridiskā adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.
Sabiedriskā pakalpojuma veidsNoteiktais tarifs no 01.05.2023.
(bez PVN)
Noteiktais tarifs no 01.06.2023. (bez PVN)Noteiktā tarifa samazinājums  (%).
Ūdensapgāde1.361,31-3.68%
Kanalizācija2.262.19-3.10%
           
Noteiktie tarifi stāsies spēkā 2023.gada 1.jūnijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu. No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro tarifu, kas stājās spēkā 2023. gada 1. maijā, kas 2023.gada  31.martā tika publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023.; Nr. 65; https://www.vestnesis.lv/op/2023/65.DA13).Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošajiem tarifiem ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu. Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var Daugavas ielā 43, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar ekonomisti Līgu Vaivodi pa tālr. 65133062 vai e-pastu: liga.vaivode@online.lv. Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstiski vai elektroniski var iesniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas ielā 43, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, LV-5120, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.