PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTIEM
Pasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Reģ. Nr. 48703000457
adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120


Izsoles priekšmets –
”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piederošas kustamas mantas transportlīdzekļa – atkritumu vedēja “VOLVO FL6” izsole (Identifikācijas Nr. PKP 2023/3).
Izsolē piedalījās viens dalībnieks, kas atbilda Izsoles noteikumu prasībām. Izsoles uzvarētājs ir SIA “Aizkraukles KUK” reģ.Nr.48703000428 ar piedāvāto summu EUR 7600.00.
Lēmums pieņemts SIA „ Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iepirkumu komisijas sēdē 2023.gada 17.aprīļa sēdē (prot. Nr.3).