Publicēts:13.04.2023.

Iepirkuma priekšmets –

”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”  (Identifikācijas Nr. PKP 2023/2).

Pasūtītājs –
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Reģ. Nr. 48703000457
adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Iepirkuma priekšmets –
”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”
(Identifikācijas Nr. PKP 2023/2).
No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija
izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas
AAS “BALTA” reģ.nr. 40003049409 par piedāvāto Apdrošināšanas prēmijas likmi
gadā 1 darbiniekam EUR 168.00.
Lēmums pieņemts SIA „ Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iepirkumu komisijas sēdē
2023.gada 11.aprīļa sēdē (prot. Nr.2).