Publicēts: 25.04.2023.


Pasūtītājs –
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Reģ. Nr. 48703000457
adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120

Iepirkuma priekšmets –
”Par elektroenerģijas piegādi SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi””
(Identifikācijas Nr. PKP 2023/3).

Cenu aptaujā piedalījās trīs pretendenti, kas atbilda iepirkuma nolikuma prasībām.
Tiesības slēgt līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu ieguvusi Ignitis Latvija SIA, reģ.Nr. 40103642991, ar zemāko piedāvāto tirgotāja uzcenojumu elektroenerģijas kWh – EUR 0.00378.
Lēmums pieņemts SIA „ Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iepirkumu komisijas sēdē 2023.gada 24.aprīļa sēdē (prot. Nr.4).