Paziņojums par cenu aptaujas ”Koksnes šķeldas piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2023./2024.gada  apkures sezonā” (ID Nr. PKP 2023/4) rezultātiem

Publicēts: 04.07.2023.

Pasūtītājs –
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Reģ. Nr. 48703000457
adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120

Iepirkuma priekšmets –
Koksnes šķeldas piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2023./2024.gada  apkures sezonā” (ID Nr. PKP 2023/4).

No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA “WARMY”, reģ. Nr.40003960601 par piedāvāto zemāko cenu par 1 beramo m3 EUR 19.75 (norēķinu periods 30 kalendārās dienas) un EUR 17.50 (norēķinu periods 90 kalendārās dienas).

Lēmums pieņemts SIA „ Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iepirkumu komisijas sēdē 2023.gada 22.jūnija sēdē (prot. Nr.5).