30.09.2022

Informējam Pļaviņu apvienības teritorijas iedzīvotājus, ka Aizkraukles novada domē 2022.gada 15.septembrī pieņemts lēmums par “Par atkritumu apsaimniekošanas līguma izbeigšanu ar SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ar 2022.gada 30.novembri.

Lūdzam iedzīvotājus, sakarā ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma pārtraukšanu, līdz 2022.gada 30.decembrim pilnā apmērā norēķināties par saņemtajiem atkritumu izvešanas pakalpojumiem.