28.09.2022

PAZIŅOJUMS

2022./2023.gada apkures sezonu un karstā ūdens padevi Daugavas ielas un Rīgas ielas katlu mājā tiek plānots uzsākt ar 2022.gada 29.septembri.

Siltums tiks pieslēgts pakāpeniski,

dažu dienu laikā.

                                                        Par problēmām siltuma padevē dzīvojamai mājai zvanīt: Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzniekam T:26567784