Par ūdenssaimniecības tarifu

Publicēts: 19.03.2024.  

Paziņojums par tarifa projektu 

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, reģ. nr. 48703000457, juridiskā adrese: Daugavas 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, 2024. gada 19. martā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Tarifa projekts no 01.07.2024.   
Ūdenssaimniecības pakalpojumi

1.311.417.63 %
Kanalizācijas pakalpojumi

2.192.4813.24 %
Tarifa projekts no 01.07.2025.   
Ūdenssaimniecības pakalpojumi1.311.5216.03 %
Kanalizācijas pakalpojumi2.192.5516.44 %


Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024. gada 1.jūliju un 2025. gada 01. jūliju.    Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņām, kuras ir ietekmējuši degvielas, materiālu un pakalpojumu cenu palielinājums, kredīta procentu maksājumu pieaugums, kā arī pieaugušas personāla atalgojuma izmaksas kopš iepriekšējā tarifa apstiprināšanas.   Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības  tarifa projektu lietotājs var SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas ielā 43, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, darbdienās no plkst. 08.00 līdz 12.00  iepriekš sazinoties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ekonomisti Līgu Vaivodi, telefons 65133062.   Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, e-pasta adrese: info@plavinukomunalie.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.