Par ūdens skaitītāju rādītāju nodošanas termiņu maiņu.

Paziņojam, ka ir mainīts laika periods, kad klienti var nodot ūdens skaitītāju rādītājus.

Sākot ar 2023. gada novembra mēnesi ūdens skaitītāju rādītājus var nodot

no 30. līdz 01. datumam ieskaitot.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” atgādina, ka ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana ir dzīvokļu īpašnieku pienākums, un aicina pret šo pienākumu izturēties atbildīgi.
Atcerieties! Tikai precīzu datu paziņošana ļauj veikt taisnīgāku ūdens patēriņa sadali un izvairīties no situācijām, kad dati, ko uzrāda mājas skaitītājs, atšķiras no dzīvokļu īpašnieku iesniegtajiem! 

Ja iesniegtie dati nolasīti korekti, ieguvēji ir paši iedzīvotāji – šādā veidā tiek samazināta iespēja rasties starpībai starp mājas ievadā uzstādītā skaitītāja rādījumiem un dzīvokļu īpašnieku iesniegtajiem individuālo ūdensskaitītāju datiem un iespējams veikt taisnīgāku ūdens patēriņa sadali pa dzīvokļu īpašumiem.

Aicinām iedzīvotājus pārbaudīt savos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju verifikācijas termiņu. Pēc verifikācijas termiņa beigām lūdzām ūdens skaitītājus 3 (trīs) mēnešu laikā nomainīt.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”