Par ūdens patēriņa starpības aprēķināšanas veidu

Publicēts: 18.01.2024.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, ņemot vērā iedzīvotāju izteikto vēlmi mainīt ūdens patēriņa starpības aprēķināšanas veidu, informē, ka sākot ar 2024.gada janvāra mēnesi ūdens patēriņa starpību, saskaņā ar 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.punkta 19.3.apkašpunktu, aprēķinās proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem. Līdz šīm ūdens patēriņa starpība tika aprēķināta pēc noteikumu 19.2.punktu, proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi.

Vēršam uzmanību, ka, lai neveidotos ūdens patēriņa starpība, ir apzinīgi un precīzi jāveic ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu noziņošana. Atgādinām, ka visērtāk to izdarīt izmantojot elektronisko norēķinu vadības platformu Bill.me.