PAR SIA „PĻAVIŅU KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” PIEDEROŠAS KUSTAMAS MANTAS  TRANSPORTLĪDZEKĻA – VIEGLAIS PAZAŽIERU “ŠKODA ROOMSTER” ATSAVINĀŠANU IZSOLĒ

Publicēts: 26.03.2024.

Norises vieta

https://izsoles.ta.gov.lv

Norises datums

Izsoles sākums 26.03.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 15.04.2024. plkst. 13.00.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piederošā kustamā manta automašīna “Škoda Roomster”, valsts reģistrācijas      Nr. GP4852, izlaiduma gads – 2007., reģistrēts uz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vārda.

Izsoles sākumcena – 750,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Nodrošinājums – 75,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam 05.04.2024. jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 75,00 EUR apmērā SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” norēķinu kontā – A/S “Swedbank”, konts: LV21HABA0551028056501, maksājuma mērķī norādot: “Pieteikuma nodrošinājums Transportlīdzekļa “ŠKODA ROOMSTER GP4852, izsolei” un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Darījumam piemēro pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21 %. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var sazinoties pa tālruni +37129180073.