Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2023.gadu.

Publicēts: 25.03.2024.

Paziņojam, ka  no 2024.gada 26.marta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2023.gadu var iepazīties klātienē Daugavas ielā 43, (2.kab) Pļaviņas,  pirmdienās no plkst. 09:00–12:00.