SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Reģ.nr. 48703000457
Daugavas iela 43, Pļaviņas,
Aizkraukles novads, LV-5120
Tālr.: 65133060
e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
mājaslapa: plavinukomunalie.lv

Norēķinu konti:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS “Swedbank”
HABA LV22
LV 21 HABA 0551 0280565 01
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS ”SEB banka”
UNLA LV2X
LV 83 UNLA 0050 0215 55182
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
Citadele banka 
PARXLV22
LV37PARX 00 19 000 15 0001     

Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās: no plkst. 8.00 līdz 15.00

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.35

Pusdienu pārtraukums pirmdienās no plkst. 12.00 līdz 12.40

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” namu pārzinis pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Kontakti
AmatsVārds, UzvārdsTālrunis un e-pasts
Valdes locekle Santa Zālīte 20245505
e-pasts: santa.zalite@online.lv
Sekretāre     Inga Īvāne     65133060
e-pasts:
komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
e-pasts: inga.ivane@online.lv
WhatsApp: 26393790 (uzskatāmas informācijas, sūdzību, ierosinājumu iesūtīšanai)
Ekonomiste Līga Vaivode 65133062
e-pasts: liga.vaivode@online.lv
Galvenā grāmatvede Aļa Molčanova 65133061
e-pasts: ala.molcanovakp@online.lv
Grāmatvede  Inna Grugule  65134220
e-pasts: Plavinu_kp@plavinas.lv
e-pasts: inna.grugule@online.lv
Grāmatvede – kasiere Ligita Rudzīte 65134453
e-pasts: ligita.rudzite@online.lv
Juriste Liene Kārkla 27857629
e-pasts: liene.karkla@online.lv
Namu pārzinis 

Par problēmām siltuma padevē dzīvojamai mājai zvanīt:

Rīgas ielas katlu māja
siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks tel. nr. 26567784

Daugavas ielas katlu māja
siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks tel. nr. 26567784
    29218133
Namu apsaimniekotājsJānis Jablonskis26356621
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis Jānis Zvirgzdiņš 29180073
e-pasts: janis.zvirgzdins@online.lv
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis Aleksandrs Smirnovs26549633
e-pasts: aleksandrs.smirnovs@online.lv