SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Reģ.nr. 48703000457
Daugavas iela 43, Pļaviņas,
Aizkraukles novads, LV-5120
Tālr.: 65133060
e-pasts: info@plavinukomunalie.lv

Norēķinu konti:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS “Swedbank”
HABA LV22
LV 21 HABA 0551 0280565 01
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS ”SEB banka”
UNLA LV2X
LV 83 UNLA 0050 0215 55182
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
Citadele banka 
PARXLV22
LV37PARX 00 19 000 15 0001     

Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās: no plkst. 8.00 līdz 15.00

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.35

Pusdienu pārtraukums pirmdienās no plkst. 12.00 līdz 12.40

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” namu pārzinis pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

KONTAKTI
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis un e-pasts
Valdes locekle  Santa Zālīte  20245505
e-pasts: santa.zalite@online.lv
Sekretāre      Inga Īvāne      65133060
e-pasts: info@plavinukomunalie.lv
e-pasts: inga.ivane@online.lv
WhatsApp: 26393790 (uzskatāmas informācijas, sūdzību, ierosinājumu iesūtīšanai)
Ekonomiste  Līga Vaivode  65133062
e-pasts: liga.vaivode@online.lv
Galvenā grāmatvede  Aļa Molčanova  65133061
e-pasts: ala.molcanovakp@online.lv
Grāmatvede   Inna Grugule   65134220
e-pasts: rekini@plavinukomunalie.lv
e-pasts: inna.grugule@online.lv
Grāmatvede – kasiere  Ligita Rudzīte  65134453
e-pasts: ligita.rudzite@online.lv
Juriste  Liene Kārkla  27857629
e-pasts: liene.karkla@online.lv

Namu pārzinis 

Par problēmām siltuma padevē dzīvojamai mājai zvanīt:

Rīgas ielas katlu māja
siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks tel. nr. 26567784

Daugavas ielas katlu māja
siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks tel. nr. 26567784

Sanita Kirilova   

29218133
e-pasts: sanita.kirilova@online.lv

 

Namu apsaimniekotājs Jānis Jablonskis 26356621
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis  Jānis Zvirgzdiņš  29180073
e-pasts: janis.zvirgzdins@online.lv
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis  Aleksandrs Smirnovs 26549633
e-pasts: aleksandrs.smirnovs@online.lv