30.05.2022
No 2022.gada 1.jūlija stāsies spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 26.maija lēmumu Nr.75 (protokols Nr.21,1.p.) ir apstiprināti sekojoši SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” tarifi:

  1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,42 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa); PVN 0,30 EUR; kopā 1,72 EUR/m3.
  2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,36 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa); PVN 0,50 EUR; kopā 2,86 EUR/m3.
    Apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 1.jūlija