Informācija iedzīvotājiem par aktuālo situāciju marta mēnesī siltumenerģijas tarifu cenas valstī.

Publicēts:22.03.2024.

https://prezi.com/i/kq0t9xk3bdss/marts_2024/