Publicēts: 03.05.2023.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

darba laiks
pirmssvētku un svētku dienās
03.05.2021. – 8:00 – 16:00
(pusdienu pārtraukums 12:00 – 12:35)
4.un 5.maijā – brīvdiena