Cenu aptauja “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 2a, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, jumta vienkāršotai atjaunošanai”

Publicēts: 12.07.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 15.augustam plkst. 10:15 Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]

Paziņojums par cenu aptaujas ”Koksnes šķeldas piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2023./2024.gada  apkures sezonā” (ID Nr. PKP 2023/4) rezultātiem

Publicēts: 04.07.2023. Pasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Iepirkuma priekšmets –” Koksnes šķeldas piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2023./2024.gada  apkures sezonā” (ID Nr. PKP 2023/4). No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA “WARMY”, reģ. Nr.40003960601 par […]

Cenu aptauja iepirkumam “Par elektroenerģijas piegādi SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Publicēts: 21.06.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 4.jūlijam plkst. 10:00 Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]

Cenu aptauja ”Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai 2023./2024.gada apkures sezonā”

Publicēts:06.06.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”  Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 21.jūnijam plkst. 17:00 Pasūtītāja nosaukums  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”  Juridiskā adrese  Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona  Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, […]

Cenu aptauja “Koksnes šķeldas piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2023./2024.gada  apkures sezonā”

Publicēts: 06.06.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”  Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 21.jūnijam plkst. 17:00 Pasūtītāja nosaukums  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”  Juridiskā adrese  Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona  Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

Publicēts: 25.04.2023. Pasūtītājs – SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Iepirkuma priekšmets –”Par elektroenerģijas piegādi SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi””(Identifikācijas Nr. PKP 2023/3).Cenu aptaujā piedalījās trīs pretendenti, kas atbilda iepirkuma nolikuma prasībām.Tiesības slēgt līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu ieguvusi Ignitis Latvija SIA, reģ.Nr. 40103642991, ar zemāko piedāvāto tirgotāja uzcenojumu elektroenerģijas […]

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTIEMPasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Izsoles priekšmets –”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piederošas kustamas mantas transportlīdzekļa – atkritumu vedēja “VOLVO FL6” izsole (Identifikācijas Nr. PKP 2023/3).Izsolē piedalījās viens dalībnieks, kas atbilda Izsoles noteikumu prasībām. Izsoles uzvarētājs ir SIA “Aizkraukles KUK” reģ.Nr.48703000428 ar piedāvāto summu […]

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

Publicēts:13.04.2023. Iepirkuma priekšmets – ”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”  (Identifikācijas Nr. PKP 2023/2). Pasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120Iepirkuma priekšmets –”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”(Identifikācijas Nr. PKP 2023/2).No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijaizvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Tiesības slēgt iepirkuma […]

Cenu aptauja iepirkumam „Par elektroenerģijas piegādi SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Publicēts: 13.04.2023. PasūtītājsSIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Piedāvājumu iesniegšanalīdz 2023. gada 24.aprīlim plkst. 10:00Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle,tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv Cenu aptaujasnosaukums ” […]

Transportlīdzekļa – atkritumu vedējs “VOLVO FL6” izsole

Publicēts: 11.04.2023. Sludinājums par transportlīdzekļa – atkritumu vedējs “VOLVO FL6” izsoli SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” rīko kustamas mantas – atkritumu vedējs “VOLVO FL6” (valsts reģistrācijas Nr. KD8446) – izsoli ar sākumcenu  – EUR 7500.00 (septiņi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis nav iekļauts cenā. Informācija par atsavināmo mantu: transportlīdzeklis – nosaukums, marka […]