PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

Ievietots:18.06.2024. Pasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Iepirkuma priekšmets – ”Koksnes šķeldas piegāde  siltumenerģijas ražošanai  2024./2025.gada  apkures sezonā” (ID Nr. PlavinuKP 2024/10). Cenu aptaujā piedalījās deviņi pretendenti, kas atbilda iepirkuma nolikuma prasībām. Tiesības slēgt līgumu par koksnes šķeldas piegādes nodrošināšanu ieguvusi Warmy&Biofuelz UAB, Reģ.Nr.90013217801, ar piedāvāto zemāko […]

Cenu aptauja iepirkumam   ” Koksnes šķeldas piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2024./2025.gada  apkures sezonā”

Publicēts: 24.05.2024. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Piedāvājumu iesniegšana līdz 2024. gada 14.jūnijam plkst. 12:00 Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]

PAZIŅOJUMS par cenu aptaujas iepirkumam ”Degvielas piegāde SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vajadzībām” rezultātiem

Publicēts: 03.05.2024. Pasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Iepirkuma priekšmets – ”Degvielas piegāde SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vajadzībām”  (ID Nr. PKP 2024/05) Paziņojam, ka 2024.gada 30.aprīlī noslēgušās cenu aptaujas iepirkumam ”Degvielas piegāde SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vajadzībām”  uzvarētājs ir SIA “ASTARTE – NAFTA”, ar saimnieciski izdevīgāko degvielas piegādes […]

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES “ SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piederošā kustamā manta automašīna “Škoda Roomster” atsavināšanu REZULTĀTIEM

Publicēts: 24.04.2024. Pasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Izsole 15.04.2024. noslēgusies ar  vienu solītāju – D.Liepnieka zemnieku saimniecībai Rusuļi, kam atsavināta automašīna “Škoda Roomster” par piedāvāto cenu EUR 390.00 bez PVN 21%. Lēmums pieņemts SIA „ Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iepirkumu komisijas sēdē 2024.gada 16.aprīļa sēdē (prot. Nr.3).

Cenu aptauja iepirkumam „Degvielas piegāde SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vajadzībām”

Publicēts: 16.04.2024. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 30.aprīlim plkst. 10:00 Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. Nr. 48703000457 Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

Publicēts: 11.04.2024. Pasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Iepirkuma priekšmets –”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”  (Identifikācijas Nr. PKP 2024/02). No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlējās saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas AAS “BALTA” reģ.nr. 40003049409 ar piedāvāto Apdrošināšanas prēmijas […]

PAR SIA „PĻAVIŅU KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” PIEDEROŠAS KUSTAMAS MANTAS  TRANSPORTLĪDZEKĻA – VIEGLAIS PAZAŽIERU “ŠKODA ROOMSTER” ATSAVINĀŠANU IZSOLĒ

Publicēts: 26.03.2024. Norises vieta https://izsoles.ta.gov.lv Norises datums Izsoles sākums 26.03.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 15.04.2024. plkst. 13.00. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piederošā kustamā manta automašīna “Škoda Roomster”, valsts reģistrācijas      Nr. GP4852, izlaiduma gads – 2007., reģistrēts uz SIA “Pļaviņu Komunālie […]

Cenu aptauja iepirkumam “SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”

Publicēts: 13.03.2024. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Piedāvājumu iesniegšana līdz 2024. gada 5.aprīlim plkst. 11:00 Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]

PAR SIA „PĻAVIŅU KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” PIEDEROŠAS KUSTAMAS MANTAS  TRANSPORTLĪDZEKĻA – VIEGLAIS PAZAŽIERU “ŠKODA ROOMSTER” ATSAVINĀŠANU IZSOLĒ

Publicēts: 26.02.2024. Norises vieta https://izsoles.ta.gov.lv Norises datums Izsoles sākums 26.02.2024. plkst. 10.00 Izsoles noslēgums 18.03.2024. plkst. 23.59. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piederošā kustamā manta automašīna “Škoda Roomster”, valsts reģistrācijas      Nr. GP4852, izlaiduma gads – 2007., reģistrēts uz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” […]

Cenu aptauja “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 2a, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, jumta vienkāršotai atjaunošanai”

Publicēts: 12.07.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 15.augustam plkst. 10:15 Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]