PAR SIA „PĻAVIŅU KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” PIEDEROŠAS KUSTAMAS MANTAS  TRANSPORTLĪDZEKĻA – VIEGLAIS PAZAŽIERU “ŠKODA ROOMSTER” ATSAVINĀŠANU IZSOLĒ

Publicēts: 26.02.2024. Norises vieta https://izsoles.ta.gov.lv Norises datums Izsoles sākums 26.02.2024. plkst. 10.00 Izsoles noslēgums 18.03.2024. plkst. 23.59. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piederošā kustamā manta automašīna “Škoda Roomster”, valsts reģistrācijas      Nr. GP4852, izlaiduma gads – 2007., reģistrēts uz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” […]

Cenu aptauja “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 2a, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, jumta vienkāršotai atjaunošanai”

Publicēts: 12.07.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 15.augustam plkst. 10:15 Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]

Paziņojums par cenu aptaujas ”Koksnes šķeldas piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2023./2024.gada  apkures sezonā” (ID Nr. PKP 2023/4) rezultātiem

Publicēts: 04.07.2023. Pasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Iepirkuma priekšmets –” Koksnes šķeldas piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2023./2024.gada  apkures sezonā” (ID Nr. PKP 2023/4). No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA “WARMY”, reģ. Nr.40003960601 par […]

Cenu aptauja iepirkumam “Par elektroenerģijas piegādi SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Publicēts: 21.06.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 4.jūlijam plkst. 10:00 Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]

Cenu aptauja ”Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai 2023./2024.gada apkures sezonā”

Publicēts:06.06.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”  Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 21.jūnijam plkst. 17:00 Pasūtītāja nosaukums  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”  Juridiskā adrese  Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona  Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, […]

Cenu aptauja “Koksnes šķeldas piegāde  siltumenerģijas  ražošanai  2023./2024.gada  apkures sezonā”

Publicēts: 06.06.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”  Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 21.jūnijam plkst. 17:00 Pasūtītāja nosaukums  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”  Juridiskā adrese  Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona  Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

Publicēts: 25.04.2023. Pasūtītājs – SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Iepirkuma priekšmets –”Par elektroenerģijas piegādi SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi””(Identifikācijas Nr. PKP 2023/3).Cenu aptaujā piedalījās trīs pretendenti, kas atbilda iepirkuma nolikuma prasībām.Tiesības slēgt līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu ieguvusi Ignitis Latvija SIA, reģ.Nr. 40103642991, ar zemāko piedāvāto tirgotāja uzcenojumu elektroenerģijas […]

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTIEMPasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Izsoles priekšmets –”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piederošas kustamas mantas transportlīdzekļa – atkritumu vedēja “VOLVO FL6” izsole (Identifikācijas Nr. PKP 2023/3).Izsolē piedalījās viens dalībnieks, kas atbilda Izsoles noteikumu prasībām. Izsoles uzvarētājs ir SIA “Aizkraukles KUK” reģ.Nr.48703000428 ar piedāvāto summu […]

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

Publicēts:13.04.2023. Iepirkuma priekšmets – ”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”  (Identifikācijas Nr. PKP 2023/2). Pasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120Iepirkuma priekšmets –”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”(Identifikācijas Nr. PKP 2023/2).No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijaizvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Tiesības slēgt iepirkuma […]

Cenu aptauja iepirkumam „Par elektroenerģijas piegādi SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Publicēts: 13.04.2023. PasūtītājsSIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Piedāvājumu iesniegšanalīdz 2023. gada 24.aprīlim plkst. 10:00Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle,tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv Cenu aptaujasnosaukums ” […]