PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

Publicēts: 25.04.2023. Pasūtītājs – SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Iepirkuma priekšmets –”Par elektroenerģijas piegādi SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi””(Identifikācijas Nr. PKP 2023/3).Cenu aptaujā piedalījās trīs pretendenti, kas atbilda iepirkuma nolikuma prasībām.Tiesības slēgt līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu ieguvusi Ignitis Latvija SIA, reģ.Nr. 40103642991, ar zemāko piedāvāto tirgotāja uzcenojumu elektroenerģijas […]

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTIEMPasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 Izsoles priekšmets –”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piederošas kustamas mantas transportlīdzekļa – atkritumu vedēja “VOLVO FL6” izsole (Identifikācijas Nr. PKP 2023/3).Izsolē piedalījās viens dalībnieks, kas atbilda Izsoles noteikumu prasībām. Izsoles uzvarētājs ir SIA “Aizkraukles KUK” reģ.Nr.48703000428 ar piedāvāto summu […]

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM

Publicēts:13.04.2023. Iepirkuma priekšmets – ”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”  (Identifikācijas Nr. PKP 2023/2). Pasūtītājs –SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Reģ. Nr. 48703000457adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120Iepirkuma priekšmets –”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”(Identifikācijas Nr. PKP 2023/2).No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijaizvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Tiesības slēgt iepirkuma […]

Cenu aptauja iepirkumam „Par elektroenerģijas piegādi SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Publicēts: 13.04.2023. PasūtītājsSIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Piedāvājumu iesniegšanalīdz 2023. gada 24.aprīlim plkst. 10:00Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle,tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv Cenu aptaujasnosaukums ” […]

Transportlīdzekļa – atkritumu vedējs “VOLVO FL6” izsole

Publicēts: 11.04.2023. Sludinājums par transportlīdzekļa – atkritumu vedējs “VOLVO FL6” izsoli SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” rīko kustamas mantas – atkritumu vedējs “VOLVO FL6” (valsts reģistrācijas Nr. KD8446) – izsoli ar sākumcenu  – EUR 7500.00 (septiņi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis nav iekļauts cenā. Informācija par atsavināmo mantu: transportlīdzeklis – nosaukums, marka […]

Cenu aptauja ”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”

Publicēts: 23.03.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 11.aprīlim plkst. 11:00 Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie […]

Cenu aptauja “Tehniskās apsardzes nodrošināšana SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” objektos” (Identifikācijas Nr.PKP 2023/1) 

Publicēts: 20.02.2023. Pasūtītājs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 1.martam plkst. 11:00 Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120 Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457 Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle, tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv  Cenu aptaujas nosaukums  ” Tehniskās […]

Sludinājums par transportlīdzekļa – atkritumu vedējs “VOLVO FL6” izsoli

Publicēts: 29.11.2022. Sludinājums par transportlīdzekļa – atkritumu vedējs “VOLVO FL6” izsoli SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” rīko kustamas mantas – atkritumu vedējs “VOLVO FL6” (valsts reģistrācijas Nr. KD8446) – izsoli ar sākumcenu – EUR 7500.00 (septiņi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis nav iekļauts cenā.Informācija par atsavināmo mantu:transportlīdzeklis – nosaukums, marka – […]

Transportlīdzekļa „ FORD TRANSIT” izsole

Publicēts: 16.11.2022 Sludinājums par transportlīdzekļa „ FORD TRANSIT” izsoli SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” rīko kustamas mantas – kravas furgona „FORD TRANSIT” (valsts reģistrācijas Nr. HM2302) – izsoli ar sākumcenu  – EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis nav iekļauts cenā. Informācija par atsavināmo mantu: transportlīdzeklis – nosaukums, marka – kravas furgons […]

Transportlīdzekļa „ FORD TRANSIT” izsole

Publicēts: 28.10.2022. (Izsole nav notikusi.) Sludinājums par transportlīdzekļa „ FORD TRANSIT” izsoli SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” rīko kustamas mantas – kravas furgona „FORD TRANSIT” (valsts reģistrācijas Nr. HM 2302) – izsoli ar sākumcenu  – EUR 2900.00 (divi tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis nav iekļauts cenā. Informācija par atsavināmo mantu: transportlīdzeklis […]