PAZIŅOJUMS PAR ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMIEM 2024.GADA 27.FEBRUĀRĪ

Publicēts: 27.02.2024. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada sistēmā 2024. gada 27.februārī iespējami īsi pārtraukumi  ūdens padevē Raiņa ielas un Daugavas ielas posmos no Pļavu ielas līdz Bebrulejas ielai, Pļaviņās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

PAR SIA „PĻAVIŅU KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” PIEDEROŠAS KUSTAMAS MANTAS  TRANSPORTLĪDZEKĻA – VIEGLAIS PAZAŽIERU “ŠKODA ROOMSTER” ATSAVINĀŠANU IZSOLĒ

Publicēts: 26.02.2024. Norises vieta https://izsoles.ta.gov.lv Norises datums Izsoles sākums 26.02.2024. plkst. 10.00 Izsoles noslēgums 18.03.2024. plkst. 23.59. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piederošā kustamā manta automašīna “Škoda Roomster”, valsts reģistrācijas      Nr. GP4852, izlaiduma gads – 2007., reģistrēts uz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” […]

PAZIŅOJUMS PAR ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKUMU 2024.GADA 26.FEBRUĀRĪ

Publicēts: 22.02.2024. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada sistēmā 2024. gada 26.februārī no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Raiņa ielas un Daugavas ielas posmos no Pļavu ielas līdz Bebrulejas ielai, Pļaviņās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu

Publicēts: 16.02.2024. Informējam Pļaviņu apvienības teritorijas iedzīvotājus, ka sakarā ar pieņemtajām izmaiņām Dabas resursu nodokļa likumā, grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, Aizkraukles novada dome nosaka, ka Aizkraukles novadā maksa par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu Pļaviņu apvienības teritorijā (Pļaviņu pilsētā, Klintaines pagastā, Vietalvas pagastā, Aiviekstes pagastā) ir – 12,80 EUR/m3 bez PVN. Mainoties nešķirotu sadzīves atkritumu […]

Par plānotiem apkures katla apkopes darbiem Daugavas ielas katlu mājā, Pļaviņās

Publicēts: 25.01.2024. Laika posmā no 2024.gada 29.janvāra līdz 2024.gada 30.janvārim ieskaitot Daugavas ielas katlu mājā, Daugavas ielā 113, Pļaviņās tiks veikti plānotie apkures katla apkopes darbi, sakarā ar to iespējama temperatūras pazemināšanās apkures sistēmā un karstā ūdens padevē. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Par ūdens patēriņa starpības aprēķināšanas veidu

Publicēts: 18.01.2024. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, ņemot vērā iedzīvotāju izteikto vēlmi mainīt ūdens patēriņa starpības aprēķināšanas veidu, informē, ka sākot ar 2024.gada janvāra mēnesi ūdens patēriņa starpību, saskaņā ar 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.punkta 19.3.apkašpunktu, aprēķinās proporcionāli […]

SIA “Eco Baltia vide” informē

Cien. klient! SIA “Eco Baltia vide” informē, ka līdz ar pieņemtajām izmaiņām Dabas resursu nodokļa likumā no 2024.gada 1.janvāra mainīsies dabas resursu nodokļa (turpmāk tekstā – DRN) likme par atkritumu apglabāšanu un tā paaugstinās no 95,00 EUR/t uz 110,00 EUR/t. Tarifs par sadzīves atkritumu pieņemšanu apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” noteikts 102,62 EUR/tonnā bez […]

Siltumenerģijas maksājumi

Publicēts: 11.12.2023. SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” sniedz skaidrojumu par siltumenerģijas izmaksām 2023.gada novembrī. 2022./2023.gada apkures sezonā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktais centralizētās siltumapgādes tarifs bija 97,48 EUR/MWH.  Pēc piemērotā  valsts Atbalsta mājsaimniecībām, tarifs, saskaņā ar kuru par siltumu norēķinājās paši iedzīvotāji bija 82.74 EUR/MWH.  2023./2024.gada apkures sezonā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktais centralizētās siltumapgādes tarifs […]

2024.gadā jauna pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksa

Publicēts: 29.11.2023. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informē, ka pamatojoties uz 2023.gada 20.jūlija Aizkraukles novada domes sasitošajiem noteikumiem Nr.2023/11 “Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”, sākot no 2024.gada 1.janvāra tiek noteikta pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksa par vienu kvadrātmetru sekojošā apmērā: Sākot no 01.01.2024.  Pļaviņu pilsētā […]

Par ūdens skaitītāju rādītāju nodošanas termiņu maiņu.

Paziņojam, ka ir mainīts laika periods, kad klienti var nodot ūdens skaitītāju rādītājus. Sākot ar 2023. gada novembra mēnesi ūdens skaitītāju rādītājus var nodot no 30. līdz 01. datumam ieskaitot. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” atgādina, ka ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana ir dzīvokļu īpašnieku pienākums, un aicina pret šo pienākumu izturēties atbildīgi.Atcerieties! Tikai precīzu datu paziņošana […]