Sadzīves atkritumi nedrīkst saturēt:

Absorbentus, filtru materiālus, slaucīšanas lupatas u.c.

Materiālus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām

Motoreļļas, pārnesuma eļļas, smēreļļas

Eļļas filtrus, akumulatorus

Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus:

Elektrības izolatorus:

Būvniecības atkritumus, t.sk. krāsas, lakas, līmes un šķīdinātāji

Azbestu

Riepas