Pļaviņu Komunālie pakalpojumi

Pakalpojumi

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piedāvā šādus maksas pakalpojumus:

APSAIMNIEKOŠANA

Ietvju, laukumu, pagalmu, u.c. teritoriju tīrīšana, zāles pļaušana, gružu, lapu savākšana; namu iekšējo tīklu (ūdensvada, siltā ūdensvada, kanalizācijas, apkures, elektroinstalācijas); tehniskā uzturēšana; ēkas remontdarbi (ēku siltināšana, ēku jumtu seguma remonts, koplietošanas telpu kosmētiskie remonti, u.c. ar ēkas uzturēšanu saistītie remontdarbi); transporta pakalpojumi.

KLIENTU APKALPOŠANA

Komunālo maksājumu aprēķinu veikšana; rēķinu sagatavošana; lietvedības, grāmatvedības uzskaite; ēkas līdzekļu bilances sastādīšana; ar namu apsaimniekošanu saistītās darbu organizācijas koordinēšana; apsaimniekošanas un komunālo maksājumu pieņemšana; līgumu slēgšana, izziņu izsniegšana; komunālo maksājumu parādu piedziņa.

SILTUMAPGĀDE

Siltumapgādes pakalpojumu sniegšana.

ŪDENSAPGĀDE (ŪA) UN KANALIZĀCIJA

Dzeramā ūdens piegāde; notekūdeņu savākšana un attīrīšana; nosēdrezervuāru un sauso tualešu izvešana.